23/02/20  Tin của trường  334
Thực hiện Công văn số 132/SGDĐT-GDTH ngày 18/02/2020 về việc góp ý dự thảo tiêu chí lựa chọn SGK  lớp 1 Chương trình GDPT 2018;Trường Tiểu học Tây Lương đã tổ chức cho Hội đồng lựa chọn SGK lớp 1 của trường (gồm 11 thành viên) nghiên cứu Sách giáo khoa và Dự thảo tiêu chí lựa chọn SGK  lớp 1 Chương ...
 25/04/16  Chuyên môn  572
- Chào cả lớp, từ giờ cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các con. Cô tên là Phạm Vũ Bích Hằng, giáo viên bộ môn Vật Lý!Khi nghe cô giới thiệu, suy nghĩ đầu tiên của tôi là :"Ôi, giáo viên Vật Lý, chắc cô nghiêm khắc lắm đây...". Nhưng nụ cười trìu mến và sự cởi mở, thân thiện của cô đã khiến tôi nghĩ ...