Thông báo

Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về việc triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo TT 17, 18, 19

Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về việc triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo TT 17, 18, 19

Bài viết liên quan