Hoạt động chào mừng Kỉ niệm 190 năm thành lập huyện Tiền Hải

Giờ học ngoại khóa " Tự hào truyền thống quê hương" Chào mừng 190 năm Ngày thành lập huyện Tiền Hải

Thực hiện Kế hoạch số 01-KHLN/BTG-ĐTN-CCB-PGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ban Tuyên giáo- Đoàn thanh niên- Hội Cựu chiến binh- Phòng GD- ĐT Tiền Hải về việc tổ chức giờ học ngoại khóa Chào mừng Kỉ niệm 190 năm thành lập huyện Tiền Hải; Công văn số 338/PGDĐT ngày 04/10/2018 của Phòng Giáo dục- Đào tạo Tiền Hải về việc tổ chức hoạt động Kỉ niệm 190 năm thành lập huyện Tiền Hải;  Sáng thứ Hai, ngày 08/10/2018 Trường Tiểu học Tây Lương đã tổ chức giờ học ngoại khóa cho toàn thể CBGVNV và học sinh nhằm tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ CBGV-NV và học sinh về mảnh đất, con người Tiền Hải, 190 năm xây dựng và trưởng thành của quê hương cách mạng 14/10. Qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức vươn lên trong học tập, tu dưỡng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hi sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống quê hương.

    Đến dự với thầy trò nhà trường có các vị đại biểu đại diện Tỉnh đoàn Thái Bình, Ban Tuyên giáo huyện ủy, Phòng GD - ĐT và Đoàn Thanh niên huyện Tiền Hải. Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tây Lương.