Thông báo

HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 8 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY LƯƠNG

 

       

Thực  hiện Công văn số 288/PGD ĐT ngày 16/4/2021 của Phòng Giáo dục – Đào tạo Tiền Hải về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 8; Trường Tiểu học Tây Lương đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu đọc sách, hình thành thói quen đọc sách cũng như phát huy được truyền thống ”Văn hoá đọc” trong nhà trường. Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 được tổ chức với hình thức thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình nhà trường gắn với việc giới thiệu và tham gia cuộc thi Tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp; tham gia cuộc thi Tìm hiểu Luật An toàn giao thông.

Nhà trường đã tổ chức phát động Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 với toàn thể CBGVNV và HS vào ngày 22/4/2021.

                 Cô giáo Hoàng Thị tươi- Phso Hiệu trưởng nhà trường phát động hưởng ứng Ngày sách việt Nam lần thứ 8 

     - Giới thiệu sách mới trong thư viện cho học sinh tìm đọc gồm Truyện cổ tích song ngữ Anh Việt 20 đầu sách, Tập sách về Kỹ năng sống “ Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan”

    - Tổ chức cho học sinh khối 4-5  tìm đọc Lịch sử xã Tây Lương để chuẩn bị cho Tiết học ngoại khóa “ tìm hiểu Lịch sử- Địa lý địa phương” vào ngày thứ Tư 28/4/2021.

    -  Phát động  học sinh quyên góp truyện bổ sung sách truyện cho Thư viện lớp và trường; tặng lại sách giáo khoa lớp 3,4,5 cho các em lớp dưới.

    - Tiếp tục hướng dẫn học sinh đọc sách, đọc truyện Online phù hợp lứa tuổi. Tham gia cuộc thi “ Đại sứ văn hóa đọc năm 2021” trên Intenet.

Giáo viên: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt hoạt động thư viên như: Sưu tầm những bài viết về đổi đổi mới phương pháp giảng dạy, về giải pháp giáo dục đạo đức cho học sinh…  

       - Thư viện tổ chức và hướng dẫn học sinh chọn sách để đọc theo lịch quy định tại Thư viện đối với các lớp.

    Với những hoạt động trên đã tạo cho học sinh có một sân chơi lành mạnh, bổ ích, tự do vui chơi và thư giãn.Thông qua việc đọc sách học sinh được mở mang kiến thức góp phần nâng cao chất lượng học tập trong nhà trường. 

             Học sinh lớp 5 đọc sách trong Thư viện xanh

 

Bài viết liên quan