Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời 2018

Giới thiệu sách nhân Tuần lễ học tập suốt đời .

    Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 với chủ đề  “Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở”,  Trường Tiểu học Tây Lương đã tổ chức giới thiệu sách có trong Thư viện trường  nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, góp phần  xây dựng văn hóa đọc trong  cộng đồng, xã hội.

    Trong 1 tiết tổ chức ngoại khóa, cô giáo Hoàng Thị Tươi - Phó Hiệu trươgnr nhà trường đã giới thiệu với CBGV NV và các em học sinh các bộ sách về giáo dục Kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học, tập sách " 10 vạn câu hỏi vì sao"; bộ sách giới thiệu các danh nhân thế giới, danh nhân Việt Nam....